UBYTOVANIE

ubytovanieZariadenie pre seniorov PANDA n.o. je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách , patrí do kategórie tretí sektor – nezisková organizácia, neverejný poskytovateľ sociálnej služby – nachádza sa na Strednom Slovensku – Považí, v nádhernej lokalite Javorníkov v príjemnom prostredí malebnej obce – Horná Mariková – Modlatín.

Dvojpodlažná budova novozrekonštruovaná a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich prijímateľov sociálnych služieb, ubytovanie je zabezpečené v 1 a 2 lôžkových izbách s celkovou kapacitou 30 lôžok s celoročným pobytom pre mobilných – vitálnych seniorov, čiastočne alebo úplne imobilných seniorov ako aj s poruchami pamäte.

Od ostatných zariadení sme odlišní v tom, že naše zariadenie je nízko kapacitné tzv. rodinného typu , nachádzajúce sa v lone horskej prírody , má v blízkosti kostol cca 30 metrov s dennými bohoslužbami, ďalej sú od zariadenia vzdialené potraviny cca 10 metrov, v blízkosti sú chodníky bezpečné na prechádzky pre imobilných klientov, maximálny pokoj a ticho.

 Našim cieľom je udržať kvalitu poskytovaných služieb pre seniorov, zachovať ich práva na sebaurčenie, podpora sebestačnosti, prehlbovanie a upevňovanie spoločenských návykov a zároveň možnosť prekonávať prekážky každého dňa komplexnou opatrovateľskou starostlivosťou s individuálnym prístupom.

Comments are closed.