O NÁS

„Staroba“ je v istom zmysle privilegovaným obdobím múdrosti, ktorá býva plodom skúsenosti, pretože „čas je veľkým učiteľom“.

Ján Pavol II.

Vážení návštevníci,

dovoľte nám predstaviť naše Zariadenie pre seniorov Panda, n.o., ktoré vzniklo pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc v neľahkej životnej situácii a záleží Vám na tom, ako prežijú Vaši najbližší a najdrahší jeseň svojho života.

Naše zariadenie zabezpečuje a poskytuje sociálne služby
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálnu rehabilitáciu
  • Ošetrovateľskú starostlivosť
  • Ubytovanie
  • Stravovanie
  • Upratovanie
  • Pranie
  • Žehlenie
  • Údržbu bielizne a šatstva

Comments are closed.