SLUŽBY

sluzby2Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál a poskytuje pomoc a dohľad pri uspokojovaní základných biologických potrieb, podľa zdravotného stavu klienta.

1. Celodenné služby – 24 hodinová komplexná starostlivosť:

– t.j. pomoc pri základných denných činnostiach – komplexná hygienická starostlivosť, pomoc pri obliekaní, podávanie jedla, zabezpečovanie pitného režimu, prevencia preležanín, dozor pri podávaní liekov a v neposlednom rade láskavé slovo a úctivý prístup.

Poskytujeme aj krátkodobú starostlivosť napr. počas Vašej dovolenky, služobnej cesty…

 2. Stravovanie

Zariadenie má vlastnú kuchyňu vybavenú modernou technológiou s príslušenstvom a vlastným zázemím. V priestoroch jedálne sa podáva celodenná strava: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Pre imobilných klientov je strava podávaná priamo na izbách. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý je zostavený týždeň dopredu. Na odporúčanie lekára sa podáva aj diétna alebo diabetická strava v a ich kombinácie podľa aktuálneho zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby. Podľa chuti a želania sa ponúkajú aj ďalšie občerstvenia (cereálie, kaše, džúsy a pod.)

Chvíle oddychu pri šálke dobrého čaju môžu naši prijímatelia sociálnych služieb stráviť v spoločenskej miestnosti pri “praskajúcom kozube”, ktorý dotvára atmosféru rodinného pohodlia.

Comments are closed.