CENNÍK

cennik

1. Za uvedené služby – t.z. celodenné služby, ubytovanie a stravovanie a odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti je úhrada /viď Dokumenty – Úhrada za sociálnu službu /.

2. Služby , ktoré si klient platí extra nad rámec mesačného poplatku:
– nadštandardné služby – predpisovanie a donáška liekov a iných zdravotných pomôcok je zabezpečované dodávateľsky priamo do zariadenia. Na želanie zabezpečujeme služby kaderníčky, pedikérky, ďalej prepravná služba na vyšetrenia u odborných lekárov, styk s úradmi, poštou, bankou, rodinou na základe poverení od prijímateľov sociálnych služieb .

Okrem základnej nevyhnutnej starostlivosti je venovaná pozornosť aj spoločensko-kultúrnemu vyžitiu organizovaním spoločenských podujatí priamo v priestoroch zariadenia alebo mimo neho – výlety, kultúrne podujatia, kde zabezpečujeme sprievod.

Cenník nadštandardných služieb – bližšie informácie Vám budú poskytnuté na telefónnych číslach:
pevná linka: 0948 149 890, mobil: 0911 613 370

Comments are closed.