2%

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

Johann Wolfgang von Goethe

Dovoľte nám obrátiť sa s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní v prospech našej neziskovej organizácie. Ak odovzdávate vy, alebo vaši známi a priatelia daň z príjmu, môžete 2 % z tejto dane darovať aj nám. Vás to nič nestojí (túto daň ste už zaplatili, teraz sa môžete rozhodnúť, komu z nej 2 % podarujete).

Sme zariadenie pre seniorov, rodinného typu, s kapacitou 30 klientov s celoročným pobytom. Pri darovaní 2 % nám pomôžete pripraviť skvalitnenie každodenného života našich starkých v nepretržitej 24 hodinovej starostlivosti pre tých, ktorí ho využívajú ale aj pre tých, ktorí v krátkej budúcnosti budú chcieť naše zariadenie využívať. Snahou nás zamestnancov je poskytnúť našim starkým čo najkvalitnejšie sociálne služby, vďaka ktorým prežijú dôstojnú starobu.

Vašou pomocou a Vaším pričinením darovaním 2% z Vašich daní, by sme mohli zakúpiť pre našich imobilných klientov zdvíhaciu plošinu a iné dôležité zdravotnícke pomôcky, ktoré uľahčia prácu našim zamestnancom a výrazne skvalitnia život našim starkým. Veľmi nám záleží na spokojnosti nielen ich, ale aj ich blízkych príbuzných.

V mene nás všetkých a celého kolektívu Zariadenia pre seniorov Panda, n.o. Vám úprimne ďakujeme, že ste sa rozhodli nás podporiť a darovať 2% z Vašich daní.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S úctou
Kolektív Zariadenia pre seniorov Panda, n.o.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: PANDA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45738670
Sídlo: Horná Mariková 276, 018 03 Horná Mariková
Reg. č.: OVVS/NO/207-7/2012
Číslo účtu IBAN: SK08 1100 0000 0029 2687 7681

Comments are closed.